نمایشگاه مجازی بومی سازی
حضور شرکت فولاد آلیاژی ایران در نمایشگاه ملی فولاد ایران
سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران با محوریت نمایشگاه جامع ارائه فرصت های بومی سازی و حمایت از تولید داخلی
جلسه هم اندیشی دبیران کمیته های بومی سازی و ارایه گزارش عملکرد از دستاوردهای قابل ارایه در نمایشگاه ملی بومی سازی
بازدید تیم بومی سازی فولاد آلیاژی ایران از دستاوردهای بومی سازی شرکت فولاد مبارکه
تعداد نیازمندی های بومی سازی

0

تعداد محصولات بومی سازی شده

0

تعداد تامین کنندگان داخلی

0