نمایشگاه مجازی بومی سازی
حضور شرکت فولاد آلیاژی ایران در نمایشگاه ملی فولاد ایران
انعقاد قرارداد با شرکت ایران ترانسفو برای ساخت دستگاه ترانس MVA124 و MVA43
انعقاد قرارداد با شرکت دانش بنیان بارمان افزار فیدار برای ساخت دستگاه تشخیص سرباره
انعقاد قرارداد با شرکت‌ رشد صنعت نیرو برای ساخت دستگاه موتور الکتریکی ۵۸۰ کیلو وات و ۶۶۰۰ ولتی
انعقاد قرارداد با شرکت‌ نیرو ترانس برای ساخت قطعات مورد نیاز
تعداد نیازمندی های بومی سازی

0

تعداد محصولات بومی سازی شده

0

تعداد تامین کنندگان داخلی

0