شرکت فولاد آلیاژی ایران با اعتقاد راسخ به محقق کردن هدف پشتیبانی کامل برای بومی سازی و تأمین کلیه قطعات مورد نیاز صنعت فولاد کشور به ویژه در محدوده فولاد آلیاژی، به منظور قطع وابستگی به خارج به عنوان یک الزام استراتژیک، عزم خود را جزم تا با بهره‌گیری از پتانسیل داخلی و سرمایه گذاری بر توانمندی‌های علمی و فنی نیروهای بومی خود و با همكاري شركت‌هاي دانش بنيان، مراکز دانشگاهی و سازندگان داخلی، قطعات و تجهیزات پيشرفته صنعت فولاد آلیاژی را تولید و بومی‌سازي نماید. در همین راستا و به منظور حمایت از سازندگان داخلی قطعات و تجهیزات و در جهت کاهش ریسک تحریمها در شرایط کنونی، این شرکت اهداف، استراتژیها و برنامه های عملیاتی کوتاه مدت و بلند مدت را برنامه ریزی و دنبال مینماید. در برنامه کوتاه مدت و در زمان تحریم که واردات، محدودیتها و مشکلات زیادی دارد به دنبال تأمین نیازهای اضطراری سازمان بوده و در برنامه بلند مدت نیز در صدد بومی سازی اقلام استراتژیک مورد نظر خود با استفاده از تخصص‌های توانمند داخلی میباشد.