مجموعه چرخدنده


مکانيزم شارژ فنر و نگهدارنده شارژ فنر بريکر استيرر

Ratchet for Stirrer Breaker (WITH SPLINE)

مجموعه چرخدنده
کشور سازنده:آلمان
شرکت سازنده: ABB
محل نصب:
تجهیزات:
سایز:
حجم:
مشخصات فنی:مورد استفاده درمکانيزم شارژ فنر و نگهدارنده شارژ فنر بريکر استيرر
نوع استاندارد: