پروپرشنال


شير پروپرشنال

PROPORTIONAL SOLENOID VALVE TYPE:KAFDG4V-3-2C20N-Z-M-FPD7-H7-21

پروپرشنال
کشور سازنده:آلمان
شرکت سازنده: ويکرز
محل نصب:
تجهیزات:
سایز:
حجم:
مشخصات فنی:مورد استفاده در خط هيدروليک
نوع استاندارد: