پمپ سانتريفيوژ آرگون


CRYOGENIC CENTRIFUGAL PUMP TYPE: ZP 130-2,5-DC-CB-LABS-H-SC order no: 2011-2-01-067 with MOTOR: WEG TYPE: 112M

پمپ سانتريفيوژ آرگون
کشور سازنده:
شرکت سازنده: FIVES CRYOGENIE
محل نصب:
تجهیزات:
سایز:
حجم:
مشخصات فنی:اين دستگاه در خط آرگون استفاده مي شود
نوع استاندارد: