هيتر مولکولارسيو


هيتر مولکولارسيو MAX.TEMP:300^C,U:292 VAC,P:78 KW,CAPACITY:420,MAX.WORK PRESSURE:7.5 BAR SER.NO:46867,ITEM.NO:M2203

MOLECULARSEEVE HEATER

هيتر مولکولارسيو
کشور سازنده:آلمان
شرکت سازنده: LINDE
محل نصب: جاذب رطوبت کمپرسورها
تجهیزات:
سایز:
حجم:
مشخصات فنی:خشک نمودن هواي توليد شده توسط کمپرسورها
نوع استاندارد: