کابل و کانکتور مربوط به پنلهاي کشويي تابلوهاي فشار ضعيف MCC


کابل و اتصال پشت پنلهاي کشويي تابلوهاي فشار ضعيف MCC

CABLE AND CONNECTOR

کابل و کانکتور مربوط به پنلهاي کشويي تابلوهاي فشار ضعيف MCC
کشور سازنده:ايتاليا
شرکت سازنده: ABB SACE
محل نصب: تابلوهاي فشار ضعيف
تجهیزات:
سایز:
حجم:
مشخصات فنی:تابلوهاي کنترلي جهت استارت و استپ موتورهاي فشار ضعيف
نوع استاندارد: