اکچويتور


ACTUATOR P.NO: 6915314490 TYPE:DS670 E R1 Un:220V,50HZ,CONTACT:3A,nr:138542

اکچويتور
کشور سازنده:آلمان
شرکت سازنده: kieback&peter
محل نصب:
تجهیزات:
سایز:
حجم:
مشخصات فنی:مورد استفاده در توربين هواي اطلس کوپکو
نوع استاندارد: