نازل مياني تانديش


TUNDISH NOZZLE

نازل مياني تانديش
کشور سازنده:هند
شرکت سازنده: IFGL
محل نصب:
تجهیزات:
سایز:
حجم:
مشخصات فنی:مورد استفاده واحد فولادسازي
نوع استاندارد:

نازل غوطه وري پاتيل


LADEL SHRUDE (LS) FOR CCM 1 AND 2

نازل غوطه وري پاتيل
کشور سازنده:هند
شرکت سازنده: IFGL
محل نصب:
تجهیزات:
سایز:
حجم:
مشخصات فنی:مورد استفاده در فولادسازي
نوع استاندارد:

استوپر تانديش


STOPPER FOR TUNDISH CCM1 AND CCM2

استوپر تانديش
کشور سازنده:هند
شرکت سازنده: IFGL
محل نصب:
تجهیزات:
سایز:
حجم:
مشخصات فنی:مورد استفاده در فولادسازي
نوع استاندارد:

نازل غوطه وري تانديش


SES FOR CCM1/CCM2

نازل غوطه وري تانديش
کشور سازنده:هند
شرکت سازنده: IFGL
محل نصب:
تجهیزات:
سایز:
حجم:
مشخصات فنی:مورد استفاده در فولادسازي
نوع استاندارد: