مواد اوليه براي آلياژ سازي فولاد


فرو واناديوم

FERRO VANADIUM (FEV)

مواد اوليه براي آلياژ سازي فولاد
کشور سازنده:.
شرکت سازنده: .
محل نصب: براي مصرف درفولادسازي
تجهیزات:.
سایز:
حجم:
مشخصات فنی:
نوع استاندارد:

مواد اوليه براي آلياژ سازي فولاد


فرو واناديوم نيتروژن دار

Ferro Vanadium with Nitrogen(nitrovan)

مواد اوليه براي آلياژ سازي فولاد
کشور سازنده:.
شرکت سازنده: .
محل نصب: براي مصرف درفولادسازي
تجهیزات:
سایز:
حجم:
مشخصات فنی:
نوع استاندارد:

مواد اوليه براي آلياژ سازي فولاد


فروکروم کم کربن

FERRO CHROMIUM LOW CARBON (FECHLC

مواد اوليه براي آلياژ سازي فولاد
کشور سازنده:.
شرکت سازنده: .
محل نصب: براي مصرف درفولادسازي
تجهیزات:.
سایز: .
حجم:
مشخصات فنی:
نوع استاندارد:

واير کلسيوم


واير کلسيوم

Ca Wire Ca>98%

واير کلسيوم
کشور سازنده:.
شرکت سازنده: .
محل نصب: براي مصرف درفولادسازي
تجهیزات:.
سایز: 13.2
حجم: .
مشخصات فنی:.
نوع استاندارد: .