برد تقويت کننده پالس


برد دولايه تقويت کننده پالس سيکلو کانورتر CODE: SCYC 51071

PULSE AMPLIFIER CODE: SCYC 51071 EQUIPT. NO:9083BN002

برد تقويت کننده پالس
کشور سازنده اصلی:فنلاند
شرکت سازنده اصلی: ABB
شرکت سازنده داخلی: .
مشخصات فنی:تقويت کننده پالس در سيکلوکانورتر جهت کنترل موتور سنکرون
محل استفاده: سيکلوکانورتر

© 2022 - IASCO Localization