نمایشگاه مجازی بومی سازی

مكانيزم كامل دريچه كشويي پاتيل 1/12


LADLE SLIDE GATE LG21

کارتريج خط نورد 2/12


کارتريج خط نورد

ASSEMBLY DLVM 380-STAND 7-9-11

دستگاه تست آلتراسونيک ON LINE بيلت 3/12


.اين دستگاه قابليت شناسايي عيوب داخلي وزير سطحي را در بيلتهاي نوردي دارد .

.

دستگاه تست ذرات مغناطيسي 4/12


اين دستگاه براي تشخيص عيوب محصول استفاده مي شود

ماشين برش 5/12


مجموعه كامل ماشين برش ريخته گري

OXY- CUTTING MACHINE

مجموعه لانس 6/12


ROBOX HEAD ASSEMBLY

واير فيدر 7/12


مكانيزم وايرفيدر دوشاخه جهتVOD

دستگاه خاموت پيچ 8/12


دستگاه خاموت پيچ جهت توليد خاموت مورد استفاده در بسته بندي باندل

دستگاه اتوماتيک شناسايي عيوب سطحي به روش ادي کارنت دوار 9/12


دستگاه اتوماتيک تست عيوب سطحي به روش ادي کارنت دوار

ROTATING EDDY CURRENT

مجموعه موبايل سكتور 10/12


SPRAYING CAGE MOBILE SECTOR 130x130 L=1000 (CCM2)

دستگاه تفکيک گريد محصول نهايي EddyLine II-S 11/12


دستگاه تفکيک گريد محصول نهايي EddyLine II-S

STEEL VERIFICATION SYSTEM (GRADE TEST

دستگاه پرتابل جدا سازي گريد 12/12


دستگاه پرتابل تست گريد به روش جريان گردابي

STEEL VERIFICATION SYSTEM-MAGNATEST (GRADE TEST) SIZE: 20-75 mm


© 2024 - IASCO Localization