دستگاه کوانتومتر پرتابل


اين دستگاه جهت تفکيک و همچنين آناليز متريال مورد نظر استفاده مي شود.

MOBILE SPECTROMETER

دستگاه کوانتومتر پرتابل
کشور سازنده اصلی:آلمان
شرکت سازنده اصلی: SPECTRO
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:اين دستگاه جهت سورتينگ وهمچنين آناليز متريال مورد نظر استفاده مي شود.
محل استفاده: تکميل کاري و بسته بندي

دستگاه آلتراسونيک اتوماتيک تست عيوب داخلي ميلگرد


دستگاه آلتراسونيک اتوماتيک تست عيوب داخلي ميلگرد خط 1 براي قطرهاي 40 تا 135 ميليمتر

.

دستگاه آلتراسونيک اتوماتيک تست عيوب داخلي ميلگرد
کشور سازنده اصلی:ايتاليا
شرکت سازنده اصلی: CGM
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:
محل استفاده: تکميل کاري و بسته بندي

کارتريج خط نورد


کارتريج خط نورد

ASSEMBLY DLVM 380-STAND 7-9-11

کارتريج خط نورد
کشور سازنده اصلی:ايتاليا
شرکت سازنده اصلی: DANIELI
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: خط نورد

ماشين برش


مجموعه كامل ماشين برش ريخته گري

OXY_CUTTING MACHINE

ماشين برش
کشور سازنده اصلی:ايتاليا
شرکت سازنده اصلی: ALBA
شرکت سازنده داخلی: شرکت دانش بنيان فولاد آلياژي ايران
مشخصات فنی:.
محل استفاده: فولادسازي

مكانيزم كامل دريچه كشويي پاتيل


مكانيزم كامل دريچه كشويي پاتيل LG21

LADLE SLIDE GATE LG21

مكانيزم كامل دريچه كشويي پاتيل
کشور سازنده اصلی:آلمان
شرکت سازنده اصلی: vesuviuse
شرکت سازنده داخلی: شرکت دانش بنيان فولاد آلياژي ايران
مشخصات فنی:LG21
محل استفاده: فولادسازي

دستگاه اتوماتيک شناسايي عيوب سطحي به روش ادي کارنت دوار


دستگاه اتوماتيک تست عيوب سطحي به روش ادي کارنت دوار

ROTATING EDDY CURRENT

دستگاه اتوماتيک شناسايي عيوب سطحي به روش ادي کارنت دوار
کشور سازنده اصلی:آلمان
شرکت سازنده اصلی: PRUFTECHNIK
شرکت سازنده داخلی: شرکت دانش بنيان فولاد آلياژي ايران
مشخصات فنی:EDDYWISE
محل استفاده: واحد تکميل کاري

دستگاه تفکيک گريد محصول نهايي EddyLine II-S


دستگاه تفکيک گريد محصول نهايي EddyLine II-S

STEEL VERIFICATION SYSTEM (GRADE TEST

دستگاه تفکيک گريد محصول نهايي EddyLine II-S
کشور سازنده اصلی:آلمان
شرکت سازنده اصلی: DR. FOERSTER
شرکت سازنده داخلی: شرکت دانش بنيان فولاد آلياژي ايران
مشخصات فنی:.
محل استفاده: واحد تکميل کاري

© 2022 - IASCO Localization