نمایشگاه مجازی بومی سازی

دستگاه کوانتومتر پرتابل 1/7


اين دستگاه جهت تفکيک و همچنين آناليز متريال مورد نظر استفاده مي شود.

MOBILE SPECTROMETER

دستگاه تفکيک گريد محصول نهايي EddyLine II-S 2/7


دستگاه تفکيک گريد محصول نهايي EddyLine II-S

STEEL VERIFICATION SYSTEM (GRADE TEST

دستگاه آلتراسونيک اتوماتيک تست عيوب داخلي ميلگرد 3/7


دستگاه آلتراسونيک اتوماتيک تست عيوب داخلي ميلگرد خط 1 براي قطرهاي 40 تا 135 ميليمتر

.

کارتريج خط نورد 4/7


کارتريج خط نورد

ASSEMBLY DLVM 380-STAND 7-9-11

ماشين برش 5/7


مجموعه كامل ماشين برش ريخته گري

OXY_CUTTING MACHINE

مكانيزم كامل دريچه كشويي پاتيل 6/7


مكانيزم كامل دريچه كشويي پاتيل LG21

LADLE SLIDE GATE LG21

دستگاه اتوماتيک شناسايي عيوب سطحي به روش ادي کارنت دوار 7/7


دستگاه اتوماتيک تست عيوب سطحي به روش ادي کارنت دوار

ROTATING EDDY CURRENT


© 2024 - IASCO Localization