تيغچه برش پيلينگ بزرگ


تيغچه برش پيلينگ بزرگ

BAR PEELING (TIP CARBIDE TOOLS) TYPE:WNMX 21 12 51-MM GRADE:4035

تيغچه برش پيلينگ بزرگ
کشور سازنده اصلی:سوئد
شرکت سازنده اصلی: SANDVIK
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: واحد تکميل کاري

تيغچه برش پيلينگ کوچک


تيغچه برش پيلينگ کوچک

BAR PEELING (TIP CARBIDE TOOLS) TYPE:TNMX 49 10 51-MF4025

تيغچه برش پيلينگ کوچک
کشور سازنده اصلی:سوئد
شرکت سازنده اصلی: SANDVIK
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: واحد تکميل کاري

ديسک سنگ زني


ديسک سنگ زني برش

ABRASIVE DISK D.600MM

ديسک سنگ زني
کشور سازنده اصلی:اتريش
شرکت سازنده اصلی: TYROLIT
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: فولادسازي

ديسک سنگ زني


ديسک سنگ زني

GRINDING WHEEL D. 610X 203X 76

ديسک سنگ زني
کشور سازنده اصلی:اتريش
شرکت سازنده اصلی: TYROLIT
شرکت سازنده داخلی: شرکت دانش بنيان فولاد آلياژي ايران
مشخصات فنی:.
محل استفاده: فولادسازي

© 2021 - IASCO Localization