نمایشگاه مجازی بومی سازی

ترمز 1/16


ترمز زير پا سايدليفتراک

MASTER CYL Serial No:B885-018-000

روغن هيدروليک HFC702 2/16


وغن هيدروليک HFC702

OIL HFC QUINTO LUBRIC 702

ديسک برشي (گرم ، سرد ) 3/16


ديسک برشي (گرم ، سرد )

ABRASIVE DISK D.600MM

ديسک سنگ زني 4/16


ديسک سنگ زني

GRINDING WHEEL D. 610X 203X 76

لنت ترمز 5/16


لنت ترمز چرخ جلو ماشين حمل سرباره شماره فني سازنده 742-328

BRAKE PAD

ديسک ترمز 6/16


ديسک ترمز سايد ليفتراک

BRAKE DISK PART PART NO LINDE: :3165040101

لاستيک توپر 7/16


لاستيک توپر

INDUSTRIAL SOLID TYRE (SUPER ELASTIC) 355/65-15/9.75 RIM 9.75

تيغچه برش 8/16


تيغچه برش

INSERT CNMG, 160608 PR ,4025 P15[K15]

تيغچه برش پيلينگ بزرگ 9/16


تيغچه برش پيلينگ بزرگ

BAR PEELING (TIP CARBIDE TOOLS) TYPE:WNMX 21 12 51-MM GRADE:4035

تيغچه برش پيلينگ کوچک 10/16


تيغچه برش پيلينگ کوچک

BAR PEELING (TIP CARBIDE TOOLS) TYPE:TNMX 49 10 51-MF4025

تيغچه برش 11/16


تيغچه برش

T5-2 CERAMIC INSERT 150.23 0476 04T01020 670

تيغچه برش 12/16


تيغچه برش

CERAMIC INSERT RCGX 1207 00K15015 650

صفحه ترمز 13/16


صفحه ترمز سايد ليفتراک

BRAKE DISK INTERMEDIATE PART NO. LINDE:3165040100

لاستيک توپر 14/16


لاستيک توپر ضد حرارت و سايش

ANTI WEAR & HEAT 8.25X15E3

گچ نسوز آلومينيومي گرم کار 15/16


گچ نسوز آلومينيومي تا دماي 600 درجه سانتيگراد

.

سوسپانسيون الماسه سه ميکرون 16/16


سوسپانسيون الماسه سه ميکرون از نوع تک کريستالي

SUSPENSIONS METADI MONOCRYSTALLINE- DIAMOND SUSPENSION3MICRON GREEN 40-6531-032


© 2024 - IASCO Localization