دستگاه کوانتومتر پرتابل (اسپکترو)


اين دستگاه جهت سورتينگ وهمچنين آناليز متريال مورد نظر استفاده مي شود.

0

دستگاه کوانتومتر پرتابل (اسپکترو)
کشور سازنده:آلمان
شرکت سازنده: اسپکترو
محل نصب: 0
تجهیزات:0
سایز: 0
حجم: 0
مشخصات فنی:اين دستگاه جهت سورتينگ وهمچنين آناليز متريال مورد نظر استفاده مي شود.
نوع استاندارد: 0

دستگاه مگنا سورت


اين دستگاه جهت سورتينگ مواد ميکس شده استفاده مي شود

as

دستگاه مگنا سورت
کشور سازنده:آلمان
شرکت سازنده: فورستر
محل نصب: واحد 14
تجهیزات: 0
سایز: 0
حجم: 0
مشخصات فنی:اين دستگاه جهت سورتينگ مواد ميکس شده استفاده مي شود
نوع استاندارد: 0