ترمومتر کف کوره هاي قوس


ترمومتر4سيمه كف كوره

HERMORESISTANCE 1PT100 WITH SKIN POINT PLATE CODE:D004209A/20

ترمومتر کف کوره هاي قوس
کشور سازنده:ايتاليا
شرکت سازنده: ITALCOPPE
محل نصب:
تجهیزات:
سایز:
حجم:
مشخصات فنی:مورد استفاده در کف کوره هاي قوس
نوع استاندارد:

ترمومتر بدنه کوره هاي قوس


ترمومتر مقاومتي 4 سيمه بدنه کوره

THERMORESISTANCE (4 WIRE) FOR FURNACE BODY TYPE:PT-100 PART NO.:D004260A,RANGE:0-100^C

ترمومتر بدنه کوره هاي قوس
کشور سازنده:ايتاليا
شرکت سازنده: ITALCOPPE
محل نصب:
تجهیزات:
سایز:
حجم:
مشخصات فنی:مورد استفاده در بدنه کوره هاي قوس
نوع استاندارد: